پراکنده گو

جادی

چه خبر؟

سلام! آخرین باری که اینجا رو بروز کردم بیشتر از یک سال چند ماهی میشه خیلی وقت بود به خاطر مشغله کاری و مسائل دیگه وقت بروز کردن اینجا رو…

ادامه مطلب