پراکنده گو

تغییر

یک قرن سکوت

سلام خیلی عجیبه از آخرین باری که اینجا نوشتم بیشتر از یک قرن میگذره ، البته به اسم طبق روز بخوای حساب کنی دو سال چهار ماه و شانزده روز…

ادامه مطلب