فصل جدید

سلام !
دقیقا نمیدونم چند بار وبلاگ راه انداختم و چه قدر محتوا نوشتم! واقعا آمارش از دستم رفته ! بعد از دو سال فکر کنم مجددا تصمیم گرفتم روی این دامنه وبگاهی راه اندازی کُنم و مجددا شروع کُنم به نوشتن و گاهی اینجا

بیشتر بخوانید