چند کلام در مورد رامین رضاییان

سلام مجدد
امروز جلسه کاری حضور داشتم بعد از جلسه خبری رو دیدم که جا خوردم ! خداحافظی پرسپولیس با رامین رضاییان! تصور میکردم پروفسور محبوب ما بخواد سخت بکیره اما نهایت فکر میکردم تا اخر فصل نیمکت نشین میکنه رامین رو و دوباره شانس

بیشتر بخوانید